Subwencje na warsztaty z zarządzania


Kursanci ze współpracujących z nami stale korporacji przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i pod opieką naszych doradców przekazali wymagane dokumenty do instytucji finansujących.
Potwierdzamy że w ramach pogramu europejskiego „Warmińsko Mazurski Fundusz Regionalny” na weekendowe Licencjonowane Szkolenia Kierownicze dotację dostały wymienione tutaj projekty:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Wydziału Administracyjnego w firmie Konwikpol
 • Cykl Szkoleniowy z rozwoju efektywności impulsem innowacji.
 • „OKNO NA ŚWIAT – szerokopasmowy Internet w 182 miejscowościach Mazowsza”
 • eksport generatorów prądotwórczych dużych mocy dla siedzib ludzkich w Afryce
 • zaawansowana metoda wytwarzania podsadzki hydraulicznej
 • nowoczesny zintegrowany proces wsparcia procesów biznesowych w obszarze sprzedaży produktów finansowych – SMSS
 • opracowanie technologii wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w innowacyjnym technicznie inhalatorze proszkowym.
 • opracowanie i wdrożenie metodyki chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.
 • opracowanie i implementacja nowego osystemowania – platformy do zarządzania usługami płynnościowymi, liquidity management platform LMP (PKWiU 72.22.12)
 • opracowanie i uruchomienie produkcji folii opakowaniowych z pamięcią kształtu o sterowanej oksybiodegradowalności
 • opracowanie koncepcji modernizacyjnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu.
 • sporządzenie standardów wymiany rejestrów w celu zintegrowania niezależnych procesów komputerowych do rozliczania kosztów zużycia ciepła.
 • opracowanie, uruchomienie i uruchomienie centrum implementacji CAB do specyfiki przemysłu HVAC.
 • platforma Wyceny Nieruchomości i Indeksacji Rynku Nieruchomości – umożliwiająca zautomatyzowaną wycenę nieruchomości, generowanie sektorowych indeksów cen sprzedaży, najmu i stóp zwrotu z inwestycji.
 • unowocześnienie platformy fotograficznej VERTIS.pl o profesjonalne e-usługi do zarządzania cyfrowymi zasobami fotograficznymi i narzędziowej korekcji zdjęć.
 • program automatycznego sterowania kompleksem ścianowym
 • urządzenie do pomiaru przesunięcia dużych obiektów inżynieryjnych z zastosowaniem optyki dyfrakcyjnej.
 • opracowanie centrum usług nowoczesnych świadczącego kompleksowe usługi na rzecz Grupy
 • uruchomienie nowoczesnego systemu odczytywania i identyfikacji kodów multimedialnych i kreskowych za pomocą głosu
 • implementacja koncepcji rozwoju eksportu w LUG Light Factory Sp. z o.o.
 • implementacja modelu wspomagającego rozliczenia handlowe przy użyciu cyfrowych bonów towarowych
 • implementacja dedykowanego procesu informatycznego do zarządzania środowiskowego w relacjach firma Invest Eko – kontrahenci.
 • wdrożenie innowacji produktowej na rynku opakowań kartonowych
 • stworzenie zdalnego procesu Analizy, Wsparcia i Wiedzy dla budowy dynamicznej branży Doradztwa Finansowego.
 • wypracowanie elektronicznego Portalu pozyskanieów Grupowych wspomagającego proces handlu detalicznego typu e-commerce
 • zbudowanie mobilnego serwisu umożliwiającego graficzne prezentowanie na mapie przebytych tras poprzez wgrywanie zasobów z urządzeń GPS

  Tagi: szkolenia dla firm, szkolenie kierowników