Literatura dla abiturientów warsztatów – gry


Gry menedżerskie w naszym projekcie dla inżynierów będą sformułowane na tym materiale uzupełniającym.
Bardzo prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację zajęć i symulacji biznesowych dla kierowników produkcji o przejrzenie przedstawionych tu lektur przed wykładem Gry .
Nadmieniamy jednocześnie, że poniższa baza zawiera materiały wykraczające poza omawianą na zajęciach wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w zakresie fabuły tworzonych przez Naszych Słuchaczy gier.

 • Kształcenie Postaw Zespołowych w Nowoczesnej Firmie, Grzegorz Nowakowski
 • Szkolenia Techniczne, Alicja Dudeń
 • Teoria struktury administracji państwowej
 • Magazyn i jego wyposażenie
 • Fizyka dla inż.
 • Symulacje na szkoleniach – podstawy praktyczne
 • Technika mikrofalowa
 • Teoria procesów cieplnych
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czII
 • Rocznik statystyczny 1976
 • Historia Elektryki Polskiej.Nauka,piśmiennictwo i zrzeszenia t1
 • Konstrukcja maszyn elektrycznych
 • Kompatybilność elektromagnetyczna w radiotechnice
 • Stacje elektroenergetyczne
 • Rysunek zawodowy dla ZSzZ
 • Odbiorniki radiowe
 • Przekładniki w elektroenergetyce.
 • Prolog
 • Obliczanie i badanie układów z magnesami trwałymi.
 • Uwaga prąd elektryczny
 • Przepisy w dziedzinie ochrony pracy
 • Niezawodność urządzeń elektronicznych
 • Komputerowe układy automatyki
 • Nauka o fotografi
 • Praca mistrza i jej usprawnienie BOP
 • Napęd elektryczny w pytaniach i odpowiedziach
 • System operacyjny CP/J dla mikrokomputera Elwro 800 Junior
 • ChiWriter 3.01 PPP
 • Instrukcja obsług drukarki LC-20
 • Podstawy techniki mikroprocesorowej
 • Słownik języka polskiego. Tom II,L-P Wydanie VII zmienione i poprawione
 • Kronika sportu.Wyd.I
 • Podstawy techniki mikroprocesorowej. Wyd.I. 415str.,23cm.
 • Fizyka fal Fale w ośrodkach jednorodnych Fale w ośrodkach niejednorodnych 419 str.,24 cm
 • Słownik esperancko-polski 544 str., 21 cm
 • Microsoft EXCEL po polsku Krok po kroku dla Windows + dyskietka 246 str., 24 cm
 • Bazy danych Wyd.I 163 str., 24 cm
 • Funkcjonowanie organów samorządu załogi w świetle Orzecznictwa Sądu Najwyższego 99 str., 20 cm
 • Zrozumieć nabywcę 163 str., 20 cm
 • Symulacje lean manufacturing – fundamenty praktyczne
 • Elektrotechnika w zarysie Wyd.I Podręcznik dla ZSZ 172 str., 24 cm
 • Corel DRAW 4.0 tomI 309s 20cm
 • Fizyka t 1 wyd 10 701s 24cm
 • Katastrofy ekologiczne 95 str., 29 cm
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Zrozumieć biznes – uniwersalny podręcznik 757 str.26 cm
 • Ćwiczenia konstrukcyjne + wkładka Wyd.II 192 str,30 cm
 • Hydrologia ogólna 297s 23cm
 • Microsoft Works 3 dla Windows 95 dla opornych wersja polska 385 str, 24 cm
 • Chemia organiczna – rozwiązywanie problemów Wyd.III 686 str, 24 cm
 • Kazusy prawo karne materialne 223 str, 24 cm
 • DOS 6.22/7.0 w praktyce Wyd.V 652 str, 25 cm
 • PageMaker 6 dla Windows 95 216 str, 24 cm
 • Rachunkowość od podstaw Rozwiązania zadań 113 str, 20 cm
 • Strategie – telefonia komputerowa 408 str, 24 cm
 • Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym 365 str, 24 cm
 • Geografia ekonomiczna
 • Windows NT 5 2000 co w trawie piszczy 440s 24cm
 • HTML i Java Script + D-57 461 str, 24 cm
 • Elementy, urządzenia i układy automatyki 387 str, 24 cm
 • AutoCAD 2000iPL/EN MechanicalDesktop 5PL/5. 2000 str, 24 cm
 • Algebra w zadaniach 197s 23cm
 • Modele i polityka makroekonomiczna 180 str, 24 cm
 • Prawo amerykańskie Wyd.III 292 str, 24 cm