Biblioteczka dla uczestników zajęć – symulacje


Gry symulacyjne w naszym programie dla kierowników produkcji będą stworzone na tym materiale informacyjnym.
Bardzo prosimy absolwentów prowadzonych przez naszą organizację kursów i symulacji biznesowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej materiałów po kursie Symulacje Szkoleniowe.
Chcemy zauważyć w tym miejscu, iż dobrana przez naszych trenerów baza zawiera lektury wychodzące poza wąską wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie scenariusza wymyślanych przez Naszych Uczestników gier.

 • Szkolenie Kompetencji Przywódczych w Nowoczesnej Firmie, Tadeusz Stefanowicz
 • Szkolenia Menedżerskie, Teresa Balzak
 • Zasady pisowni polskiej
 • Normowanie pracy w magazynie
 • Słownik naukowo techniczny niemiecko-polski
 • Gry w kursach – fundamenty teoretyczne
 • Miernictwo dynamiczne
 • Konstrukcje budowlane w oczyszczalniach ścieków
 • Miernictwo elektryczne i elektroniczne
 • Fizyka dla kl.III Technikum
 • Wstęp do informatyki w zarządzaniu
 • Wielki słownik techniczny rosyjsko-polsk
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie
 • Statystyka ekonomiczna
 • Metaloznawstwo i obrobka cieplna stali łożyskowych
 • Prawnokarna ochrona środowiska naturalnego w RP.
 • Vademecum materiałoznawstwa. Metale nieżelazne, tworzywa
 • 24 proste układy elektroniczne do samodzielnego wykonania
 • Efektowna chemia
 • Miernictwo elektryczne
 • O fotografii
 • Moda..moda?,moda!
 • Sam maluje metal i drewno
 • Procesy przemysłowe zanieczyszczenie środowisk
 • Informatyka dla reformy
 • Spawanie gazowe w pyt. i odpowiedziach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego
 • Fizyka kwantowa.Kurs fizyki t.3
 • Historia Elektryki Polskiej tom II Elektroenergetyka
 • Sieci ciepłownicze obliczenia hydrauliczne z zastosowaniem komputerów
 • Słownik symboli
 • Paradox. 408str.,23cm.
 • Bank centralny.Od gospodarki planowej dorynkowej. 210str. 21cm
 • Logika i filozofia Wybór pism 519 str., 20 cm
 • Studia pedagogiczne Strategie kształcenia dorosłych 192 str., 24 cm
 • Prądnica i regulator w moim samochodzie 150 str., 20 cm
 • Encyklopedja powszechna t 2 320 str.,24 cm
 • Po prostu UNIX 239 str., 20 cm
 • Word Perfect 6 dla DOS 320 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Podręcznik wymowy angielskiej Wyd.IX 520 str., 20 cm
 • Poczta elektroniczna modemy i programy telekomunikacyjne 263s 24cm
 • Wzory listów angielskich w korespondencji handlowej z tłumaczeniami Wyd.IV 217 str., 23 cm
 • Geografia Ekonomiczna WydIII Uczniowie szkół śred.,kandydaci na studi 320 23cm
 • Excel 5.0 także w wersji polskiej
 • EXCEL w.7.0 dla WIN”95 407 str,24 cm
 • Zarys powszechnej historii państwa i prawa Wyd.VI 399 str,21 cm
 • Windows 95 dla opornych w.polska 359 str,24 cm
 • Mechanika techniczna – kinematyka i dynamika T.2 Wyd.III 240 str. 24 cm
 • Elektroenergetyczne układy przesyłowe 462 str. 24 cm
 • Anteny.Przewodnik dla krótkofalowców SP2MBE 202 str, 24 cm
 • Wielka księga ogrodów 285 str, 30 cm
 • Delphi 2 – Vademecum profesjonalisty + D-14 1254 str, 24 cm
 • Przepływy gotówkowe – ustalanie, planowanie, analiza, zarządzanie 245 str, 24 cm
 • Chemia ogólna z elementami biochemii 530 str, 24 cm
 • Ekonometria – metody i analiza problemówekonomicznych 255 str, 24 cm
 • Pzegląd bankowości 143 str, 24 cm
 • Auto CAD 2000 PL/2000 + CD 345 str, 24 cm
 • Słownik polsko-szwedzki wyd.1 741s 24cm
 • Matematyka dla studentów wyższych uczelni technicznych Podręczniki akademickie 660s 24cm
 • Inwestowanie w Internecie 278s 23cm
 • Pomiary cieplne cz.2.Badania cieplne maszyn i urządzeń. 426s 23cm
 • Windows NT – Shell Scripting 403 str, 24 cm
 • Outsorcing funkcji personalnej 287 str, 24 cm