Dotacje na kursy dla firm


Uczestnicy z wybranych firm przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i w porozumieniu z nami dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do instytucji finansujących.
Ogłaszamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Świętokrzyski Fundusz Infrastrukturalny” na trzy Szkolenia Negocjacyjne wsparcie nabywają poniższe projekty:

 • Cykl Szkoleniowy dla Programistów w przedsiębiorstwie Sordex
 • Szkolenie rozwoju efektywności odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • implementacja planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie PAKMAR Sp. z o.o.
 • „rozwój Internetu w Gmnie Koszarawa szansą dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców”
 • innowacyjny program AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom
 • nowoczesny sposób kładzenia sieci rurociągów
 • opracowanie zaawansowanych algorytmów ekologicznego spalania węgla
 • sporządzenie i implementacja procedury produkcji stopu ciężkiego – kompozytu wolframowego.
 • opracowanie i uruchomienie do oferty komercyjnej aplikacji SEZAM (PKWiU 72.21.11)
 • sporządzenie i wdrożenie wzorów użytkowych w firmie SOTRONIC sp. z o.o.
 • opracowanie oraz implementacja nowoczesnego produktu – programu rejestracji i analizy sygnalizacji w sieciach GSM oraz UMTS na styku A-bis/Iub (PKWiU 26.30)
 • opracowanie wzorów użytkowych innowacyjnych opakowań PET oraz uruchomienie ich produkcji.
 • sporządzenie, wdrożenie innowacyjnych opakowaniowych folii spożywczych APET z udziałem recyklatów
 • platforma Komunikacyjna – inteligentna e-usługa pozwalająca nawiązywać relacje handlowe wykorzystując alternatywne kanały komunikacyjne.
 • opracowanie Wnioskodawcy do sprzedaży usług doradczych i finansowych za granicą.
 • model automatycznego generowania aplikacji na urządzenia mobilne.
 • utworzenie harmonogramu intensyfikacji eksportu platformy bezpieczeństwa użytkowników urządzeń mobilnych
 • utworzenie e-usług związanych z tematyką snowboardową w ramach marki www.snowboardowe.pl
 • utworzenie w Polsce Centrum Usług Wspólnych dla Sony Pictures Entertainment
 • uruchomienie innowacyjnego serwisu elektronicznego do transmisji uroczystości LIVE
 • implementacja harmonogramu intensyfikacji importu w przedsiębiorstwie MIROX
 • wdrożenie procesu zarządzania kontraktami i integracja baz zasobów
 • wdrożenie i udostępnienie e-usługi w postaci portalu modowego Powear.pl
 • wypracowanie mobilnego portalu bazy wiedzy z zakresu prawa PRAWOTEKA.PL
 • zbudowanie mobilnego serwisu automatycznej rejestracji pacjentów w praktykach okulistycznych.
 • zbudowanie mobilnego serwisu wspomagającego odnajdywanie osób zagubionych oraz zagrożonych utratą zdrowia lub życia.

  Tagi: szkolenia z dotacją, szkolenie kierowników