Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr PSE/82 2 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania subwencji z Panatlantyckiego Programu Pomocowego

Harmonogram dyskusja w czasie spotkania obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Analiza sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Wyjazdy Team Building
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej


 • Program zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • Pozostałe sprzątanie
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: janowski oraz m. st. Warszawa

  Upoważnieni beneficjenci to: Philips Lighting Poland S.A., ORBIS S.A. , Przedsiębiorstwo Odzieżowe CONRES S.A., ASEN Usługi Asenizacyjne Jacek Jobczyk, P.P.H.U. „ESPRIT” Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „INTER-SAT” , Addit , EP-PROJECT Edyta Pikiewicz, FUNENGLISH.PL , Onlinetools.pl Piotr Marcinkiewicz, Planet Soft IT Outsourcing Sp. z o.o., TFP , Eurotech Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JUMO” , Sergiusz Nowak, Paweł Polakowski prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą „Studio Reklamy Avatar s.c.”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.