Zawiadomienie – test – Szkolenie Trenerskie

Aktualności – egzamin – Szkoła TrenerówW tym miejscu publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Szkoła Trenerów Przywództwa:

Zadaniem kandydata w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych wolontariuszy jednej z niżej wymienionych organizacji NGO, a następnie zorganizowanie dla tej jednostki kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Podstawowym elementem pracy winien być moduł kursy dla reprezentantów handlowych

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Efektywne prowadzenie zebrań oraz inne narzędzia wewnętrznej komunikacji bezpośredniej
 • Trening motywacyjny
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna ( 2 dni)
 • Efektywne decyzje – sztuka podejmowania najlepszych decyzji w najlepszy sposób


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH MOŻLIWIE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • FUNDACJA „DWÓR W PODSTOLICACH”
 • KLUB SPORTOWY „SPARTA” GRABIK
 • FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ
 • MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PROBACJA
 • SIEDLECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM „PRZYSTAŃ”
 • WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
 • „FUNDACJA DLA WOLNOŚCI”
 • STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ISPINA
 • FUNDACJA CARITAS DIECEZJI ŁOWICKIEJ
 • „FOR ANIMALS”
 • KLUB SPORTOWY „OSIR”
 • FUNDACJA PROCURO
 • EUROPEJSKA FEDERACJA DORADCÓW FINANSOWYCH – EFFP POLSKA
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY I RODZINOM „PRZYSTANEK”
 • STOWARZYSZENIE „PONAD BARIERAMI” NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM