Subwencje na warsztaty z zarządzania


Ogłaszamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Małopolski Program Infrastrukturalny” do trzeciego etapu dopuszczono poniższe granty:

 • zbudowanie mobilnej platformy kojarzącej podmioty branży księgarsko- wydawniczej – szkolenia z zarządzania czasem
 • zbudowanie mobilnych e-usług lokalizacji i promocji oraz zbiorczych dostaw w branży turystycznej – warsztaty z kreatywności
 • Kursy Biznesowe – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie ogólnowewnętrznego serwisu gromadzącego informacje dotyczące wszystkich kategorii związanych z pojęciem dom – szkolenia z konfliktów
 • wypracowanie portalu społecznościowego fidbekpl służącego zwiększaniu samoświadomości i samooceny poprzez informację zwrotną od innych osób – treningi pracownicze
 • zbudowanie profesjonalnego serwisu społecznościowego dla branży filmowej i telewizyjnej – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie zautomatyzowanej platformy informatycznej do zarządzania procesami przygotowania materiałów interaktywnych do druku offsetowego i cyfrowego – treningi z kreatywności
 • progres innowacyjnosci FAKRO – badania i implementacja nowoczesnych rozwiązań okiennych (PKWiU 162311) – warsztaty firmowe
 • zoptymalizowane Centrum Optymalizacji procesów Partnerskich – warsztaty miekkie
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem modelu kamer – szkolenia sprzedażowe
 • Badania i wzmocnienie strategii działania procedury współspalania w kotłach na paliwo stałe Vulcan 300 PKWiU: 282212-0030 Kotły centralnego ogrzewania, ogrzewane paliwem stałym – warsztaty firmowe
 • badanie i implementacja systemu kweryfikacjacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu – warsztaty pracownicze
 • Budowa i uruchomienie nowoczesnej platformy współpracy B2B dla grupy przedsiębiorstw branży OFE – warsztaty z zarządzania projektem
 • Budowa sieci FTTH w miejscowości Krępa Słupska – treningi sprzedażowe
 • DYKTATOR TRENDÓW – wirtualny, personalny, dostępny cenowo e-stylista – odpowiedź na zapotrzebowanie zapracowanych kobiet i mężczyzn – szkolenia sprzedażowe
 • Dywersyfikacja usług poprzez wprowadzenie innowacyjnej metodyki modernizacji nasypów kolejowych i likwidacji osuwisk – szkolenia sprzedażowe
 • multimedialna wymiana danych jako narzędzie automatyzacji procesów biznesowych w spółce ABT AUTONISS – treningi z obslugi klienta