Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem programu nr KDD/47 4 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Europejskiego Funduszu Spójności

Plan dyskusja podczas warsztatu przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele Na Wykłady w Katowicach
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: brodnicki oraz koszaliński

  Upoważnieni beneficjenci to: Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A., Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFABET Sp. z o.o., Piszczek Gzegorz Auto-Gaz-Serwis, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, P.H.U. „TELE-SAT” Henryka Bałabańska , „KOGNITEK” , Alfa-tex Sp. z o.o., Elegance Sp. z o.o., JT MEBEL Sp. z o.o., MIKIRAD S.C. Mieczysław Kicior, Grzegorz Kicior Wytwórnia Artykułów z Metalu i Tworzyw Sztucznych, Zakład Pracy Chronionej, PACK PLUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, VOSS AUTOMOTIVE POLSKA , Aluplastika , TECHPLAST , Gmina Głogów Małopolski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.