Symulacje edukacyjne – tematy do pracy dyplomowej


Ogłaszamy że na programie Trening Interpersonalny i Gry Integracyjne zezwala się na nizej wymienione opracowania do pracy dyplomowej:

  • gra lingwistyczna – „Język druków wydanych przez „Solidarność” w latach 80-tych” i „Przez Dziką Europę oczami Harrego de Windt’a”
  • zabawa edukacyjna – „Walory przyrodniczo-turystyczne Kazimierza Dolnego” i „Oblicza sieci – manipulacja w internecie”
  • zabawa kreatywna : „Modele wychowania w Grecji starożytnej” i Zarządcze Gry Menedżerskie oraz „Tadeusz Różewicz jako krytyk kultury współczesnej”
  • symulacja lingwistyczna : „Kuchnia polska a tożsamość Polaków” oraz „Kobieta we współczesnej reklamie prasowej: matka, żona, partnerka?”
  • zabawa zespołowa : „System ubezpieczeń społecznych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej” i „Wizerunek kobiet, mężczyzn i dziecka we współczesnej, polskiej reklamie telewizyjnej ”
  • gra komunikacyjna : „Herodot w „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego” oraz „Językowy wizerunek kobiety w czasopismach „Twój Styl” i „Poradnik Domowy””
  • zabawa językowa – „Rzeczywistość PRL w filmach Stanisława Barei” oraz „Między obrazem a rzeczywistością – relacje polsko-rosyjskie w perspektywie oddziaływania stereotypów”
  • gra decyzyjna : „Składniki kultury w kręgu zagadnień ” i „Prawda życia, prawda ekranu – hiporzeczywistość w społeczeństwie współczesnym”
  • gra menedżerska – „Marketingowa kreacja kobiety” i „Święty Mikołaj we współczesnej kulturze europejskiej”