Scenki kreatywne – tematy do zaliczenia


Potwierdzamy iż na programie Trening Interpersonalny i Gry Integracyjne zaleca się poniższe zagadnienia do zaliczenia:

  • gra biznesowa – „Stosunki Polsko-Niemiecki po wejściu Polski do Unii Europejskiej” oraz „Gry komputerowe ich środowisko, wybrane aspekty pozatechniczne i odbiorczy”
  • gra decyzyjna – „Współpraca samorządu lokalnego z miastami partnerskimi na przykladzie miasta Gniezna w latach 2006-2012” oraz „Teoria komunikacji w praktyce na podstawie utworów macedońskiego piosenkarza Toše Proeskiego”
  • zabawa słownikowa : „Przekaz reklamowy a prawo człowieka” oraz Zarządcze Symulacje i „Język propagandy polskich radykalnych ugrupowań politycznych na stronach internetowych”
  • zabawa strategiczna : „Wybrane aspekty roli Uniwersytetów w średniowiecznej kulturze europejskiej” i „Wpływ telewizji na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia”
  • zabawa słownikowa : „Projekt wycieczki pieszej po Beskidzie Żywieckim” oraz „Kobieca cielesność na łamach czasopism luksusowych – perspektywa piękna i brzydoty”
  • zabawa słownikowa – „Rozwój miasta Gniezna i powiatu Gnieźnieńskiego w turystyce” oraz „Najważniejsze czynniki atrakcyjności turystycznej krajów skandynawskich”
  • symulacja strategiczna – „Rola organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka” oraz „Konflikt grecko-macedoński po rozpadzie Jugosławi”
  • zabawa menedżerska – „Ochrona praw dziecka ” oraz „Wytwarzanie za pomocą wiązki jonowej i zastosowanie transmisyjnej siatki dyfrakcyjnej na potrzeby spektroskopii w zakresie skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR”
  • symulacja kreatywna : „Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II” oraz „Postać wampira w literaturze wieku XIX”