Wyjazdy team building – wylosowani uczestnicy


Paniom i Panom z poniższej listy gorąco składamy wyrazy wdzięczności (a także wręczamy wymienione niżej prezenty) za włożony wysiłek na uzupełnienie kwestionariusza, który opracowali nasi coachowie Fabian Tokarczuk, Aleksander Teodorowicz, Bartosz Platajs i Dominik Gałeczka podczas analizy p.t. Karonoskie Malarskie Wyjazdy Angażujące Gry Negocjacyne

  • Cecylian Koloch, Archeolog, Cieszków, przyznajemy darmowy wstęp na moduł coachingowy „Sztuka rozmów oceniających- jak wyznaczać cele, jak oceniać by motywować?” lub warsztat komunikacji i współpracy a także publikację „Biznes w internecie”
  • Kamil Kwaśniewski, Fotoreporter, Wicko, przyznajemy darmowy wstęp na trening „zarządzanie przez cele” lub zabawę i grę integracyjną a ponadto publikację „Składnia neopogańskiego rytuału picia w kręgu”
  • Feliks Jasiok, Archiwista , Przemyśl, przyznajemy darmowy wstęp na wykład „Strategia budowania marki” lub imprezę i zabawę team building oraz wydawnictwo „weryfikacjaróżnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych”
  • Kuba Frankiewicz, Oceanolog, Ostrowice, przyznajemy darmowy wstęp na wykład „unowocześnianie procesów produkcji ” lub wyjazd team building a także wydawnictwo „Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym”
  • Natan Frydrychowicz, Endoktrynolog, Pokój, przesyłamy bezpłatny voucher na kurs „warsztat radzenia sobie w trudnych rozmowach z klientami” lub wybraną naszą grę szkoleniową oraz książkę „Don Kichote w krainie filozofów. O kichotyzmie Pokolenia ’98 jako poszukiwaniu nowoczesnej formuły podmiotowości”
  • Korneliusz Jank, Rzecznik patentowy, Siedlce, wygrywa bilet na warsztat otwarty „Metodyka zarządzania projektami” lub wybraną naszą grę szkoleniową i książkę „Sztuka fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Problemy poetyki”
  • Cecylian Urbański, Projektant wzornictwa przemysłowego, Luboń, zapraszamy gratisowo na szkolenie „kierowanie zmianą ” lub szkolenie integracyjne a ponadto wydawnictwo „Wczesne i odległe wyniki przezskórnej walwuloplastyki aortalnej u noworodków”