Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby stanowi poważny problem zarówno dla pracodawców, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, lecz też należy mu się za ten czas wynagrodzenie. Przy określonej ilości dni na zwolnieniu będzie je płacił firma, a potem obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom duże znaczenie ma prewencja, z tego też powodu w tego typu działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały specjalistyczne kursy i warsztaty związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm przy tym projekcie skorzystać mogą dodatkowo z szeregu narzędzi, jakie pozwolą skontrolować zakres ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki takiej analizie można będzie zacząć należyte działania zapobiegające, a także wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten to jeden z najczęściej występujących przyczyn chorób pracowników. Ocenia się, że około 60 procent lekarskich zwolnień jest skutkiem kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego zgłaszane są częściej pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na najrówniejszych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje zwiększające się kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a w ogóle nie leczony może się stać przyczyną poważniejszych schorzeń. Długotrwałe narażenie na stresowe warunki może się nawet skończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie mają zupełnie świadomości, ile niepożądanych skutków niesie dla nich życie w stresujących warunkach. Efekty tego typu sytuacji odbijają się także na działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.