Powiadomienie – weryfikacja – Szkoła Trenerów

Powiadomienie – zadania końcowe – Szkolenie Dla TrenerówNiniejszym prezentujemy aktualne zadania testowe dla kandydatów w programie „Akademia Trenerów Zarządzania:

Zadaniem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych członków jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla tej jednostki warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Pierwszym zadaniem musi koniecznie zostać blog seminaryjny spotkania inspiracyjne z reklamacji

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Skuteczne sposoby na realizacje celów sprzedażowych
 • Zarządzanie czasem
 • Rozwiązywanie problemów
 • Planowanie strategiczne w organizacjach pozarządowych


  LISTA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • TURYSTYCZNY KLUB ŻEGLARSKI „KLAR” Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
 • FEDERACJA STOWARZYSZEŃ „AMAZONKI”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LIPSKA
 • TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRACACH MAŁYCH
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LEŚNOGÓRZE
 • FUNDACJA SERCE DLA DZIECKA
 • MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DOMARADZ
 • RADOMSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
 • MISJA CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZA O PROFILU SOCJALNO-BYTOWYM POŻYTKU PUBLICZNEGO PN. „W CZŁOWIEKU WIDZIEĆ BRATA”
 • STOWARZYSZENIE „NOWA GÓRA”
 • DIGNITAS DOLENTIUM
 • COLLEGIUM ARTIUM
 • KWIDZYŃSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY „RODŁO”