Granty Europejskie na treningi menedżerskie


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Dolnoslaski Fundusz Regionalny” do finalnego etapu dopuszczono następujące programy:

 • zbudowanie internetowej platformy do systemowej obsługi zleceniodawców w zakresie projektowania i obróbki graficznej – warsztaty z zarządzania czasem
 • stworzenie nowej platformy e-learningowej eMEDed dedykowanej dla środowiska medycznego – treningi z komunikacji
 • Szkolenia Z Budowania Zaangażowania W Częstochowie – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie platformy EFM pozwalającej świadczyć e-usługę przeprowadzania wieloaspektowych badań związanych z otoczeniem firmy – szkolenia z kreatywności
 • stworzenie portalu portroaylpl o tematyce żeglarstwa o unikatowych funkcjonalnościach – szkolenia sprzedażowe
 • zbudowanie serwisu elektronicznego prognosticpl świadczącego nowoczesne e-usługi prognozowania szeregów czasowych – warsztaty z zarządzania czasem
 • zbudowanie usługi e-dietetyk – systemowego serwisu doboru indywidualnej diety żywieniowej – warsztaty negocjacyjne
 • wzrost innowacyjności i efektywności procesów biznesowych poprzez integrację procesów informatycznych współpracujących przedsiębiorstw – szkolenia pracownicze
 • zintegrowane Laboratoria Zrównoważonych technologii Eksploatacji – szkolenia z asertywności
 • APKP Automatyczna platforma Kadrowo – Płacowa – treningi z obslugi klienta
 • AutoNegocjatorpl – zbudowanie mobilnej platformy transakcyjno – informacyjnej do optymalizacji procesu zakupu nowych samochodów – szkolenia z obslugi klienta
 • Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska – treningi z zarządzania czasem
 • Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę Bartnet – warsztaty pracownicze
 • Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany – warsztaty sprzedażowe
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku w ramach międzynarodowej procedury PCT – turbina wiatrowa – szkolenia pracownicze
 • E-BUDOWNICTWO – szkolenia z delegowania
 • e-grant broker finanse dla procesów – treningi z asertywności