Symulacje integracyjne – materiały do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy iż na studiach Andragogika i Gry Umiejętnościowe rekomendujemy tu przedstawione opracowania do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa edukacyjna : „Zamek krzyżacki w Malborku. Historia a współczesna przestrzeń kulturowa” i „Krytycy i artyści młodopolscy o sztuce. Na podstawie obserwowanych tekstów: Stanisława Brzozowskiego, Zenona Przesmyckiego, Stanisława Przybyszewskiego, Jerzego Żuławskiego”
  • gra komunikacyjna : „Dziecko wobec zła i cierpienia w serii powieści o Harrym Poterze” i „O jedności Europy na danych źródłowych z tekstów Jana Pawła II”
  • gra komunikacyjna : „Agresja w języku polityki” oraz Symulacje Menedżerskie oraz „Ćwierćwiecze katastrofy czarnobylskiej (media przestrzeń radiów i mitów)”
  • gra zespołowa : „Autoprezentacja użytkowników portalu społecznościowego Facebook, na modelu dwunastu ocenianych tablic” i „Rozwój religijny jako forma urzeczywistnienia wierzeń w Prawosławiu i Islamie”
  • gra kreatywna : „”Bo ja kobieta, na którą patrzą – patrzę sama na siebie…” Obraz kobiety w kulturze popularnej – między stereotypem a emmancypacją (feminizmem). Wyzwolenie czy zniewolenie? Co kryje model współczesnej kobiecości?” i „Anglicyzmy w prasie młodzieżowej”
  • zabawa biznesowa : „Perswazje w listach świętego Augustyna” i „Stosunki Polsko-Niemiecki po wejściu Polski do Unii Europejskiej”
  • symulacja zespołowa – „Walory krajoznawcze stanu Bolivar (Wenezuela)” i „Sytuacja jezykowa mniejszości narodowych i etnicznych w Albanii, Na przykładzie Greków i Wolotów w okręgu Gjirokotry”
  • symulacja zespołowa – „Eurocentyzm a kształtowanie się europejskiej tożsamości na przełomie XIX i XX w.” oraz „Polacy i Ukraińcy na terenie Warmii i Mazur”
  • symulacja słownikowa : „Wiatry lokalne na Ziemi” oraz „Poetyka, konstrukcja i psychologia reklamy telewizyjnej ”