Dofinansowanie na treningi biznesowe


Zawiadamiamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Podkarpacki Fundusz Infrastrukturalny” do zaawansowanego etapu dopuszczono niżej wymienione programy:

 • zbudowanie mobilnej platformy e-usługowej mającej na celu kojarzenie podmiotów rynku związanego z branżą medialną – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie nowatorskiego portalu parentingowego z wirtualną akademią intensyfikacji rodzica w formie e-learningu – warsztaty ze stresu
 • Wykłady Z Przywództwa Sytuacyjnego W Opolu – treningi biznesowe
 • zbudowanie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie portalu networkingowego umożliwiającego założenie ZAKŁADU PRACY – szkolenia HR
 • wypracowanie serwisu prezentującego biogaz jako źródło energii odnawialnej – szkolenia menedżerskie
 • zbudowanie wielojęzykowego portalu mobilnego wspomagającego zarządzanie firm oferujących przewóz osób oraz ułatwiającego ich komunikację z pasażerami – szkolenia HR
 • przyrost innowacyjności i efektywności procesów biznesowych poprzez integrację procesów informatycznych współpracujących przedsiębiorstw – warsztaty ze stresu
 • zoptymalizowanie innowacyjności przedsiębiorstwa Firma Handlowa Beata oraz przedsiębiorstw współpracujących poprzez implementacja systemu informatycznego – warsztaty z przywództwa
 • AMBER-NETpl – platforma internetowa automatycznie gromadząca i udostępniająca informacje o aktualnych ofertach przetargowych – szkolenia biznesowe
 • weryfikacja współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEOPL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B – treningi z przywództwa
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu i jego uruchomienie w nowoczesnym budownictwie – warsztaty z komunikacji
 • Biocentrum Ochota – infrastruktura komputerowa dla ekspansji strategicznych kierunków biologii i medycyny – warsztaty miekkie
 • Budowa sieci dystrybucyjnej firmy poprzez modyfikację istniejącego projektu informatycznego umożliwiającą wykorzystanie funkcji B2B – treningi z asertywności
 • Dom w pełnej harmonii – warsztaty handlowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowoczesnej linii do wytwarzania szczotek w całości z surowców wtórnych i podlegających w całości recyklingowi – szkolenia z zarządzania projektem
 • interaktywny proces wspierania obsługi serwisowej i gwarancyjnej (Service Desk) – treningi handlowe