Scenki komunikacyjne – zagadnienia do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy iż na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Integracyjne zalecamy następujące tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra zespołowa : „Bohaterowie powieści kryminalnych Agathy Christie i Georgesa Simenowa” i „Współczesne role kobiece kreowane w miesięcznikach „Poradnik Domowy” i „Twój Styl””
  • zabawa decyzyjna : „Wojna w mediach narzędziem walk gigantów” i „Częstość głównych typów pogody w Polsce w latach 2004-2013”
  • zabawa lingwistyczna – „Negatywny wpływ reklam telewizyjnych na podstawę oraz słowną twórczość dzieci i młodzieży” i Gry Decyzyjne i „Homo znaczy człowiek. Wybrane aspekty życia mężczyzn będących w związkach”
  • symulacja menedżerska : „Filmowe wyobrażenie wątków ewangelicznych” oraz „Teorie spiskowe próby wyjaśnienia historii”
  • zabawa kreatywna – „Działalność turystyczna i krajoznawcza hufca ZHP „Podlasie” w początku XXI wieku” i „Kobieca cielesność na łamach czasopism luksusowych – perspektywa piękna i brzydoty”
  • symulacja kreatywna : „Zbrodniarze wojenni byłej Jugosławii” oraz „Jacqres Lovis David a antyk i polityka”
  • gra strategiczna : „Drukarskie wedrówki. Działalność polskich typografów za granicą w XV i Xvi wieku” i „Coco Chanel jako ikona mody kobiecej”
  • symulacja kreatywna : „Nazwy trunków serwowanych w wielkopolskich pubach” oraz „Wybrane kampanie prezydenckie w „Gazecie Wyborczej””
  • zabawa decyzyjna : „Chwyty perswazyjne stosowane w handlu” oraz „Komunikacja wsród spostowców. Na modelu grupy maratończyków”