Dofinansowanie na szkolenia HR


Zawiadamiamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Wielkopolski Program Strukturalny” do ostatniego etapu dostały się poniższe projekty:

 • wypracowanie zdalnego serwisu ze zintegrowanymi aplikacjami wspomagającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych – szkolenia menedżerskie
 • stworzenie nowej e-usługi dla sektora bankowego, zdigitalizowana weryfikacja kredytobiorców – szkolenia interpersonalne
 • Szkolenia Menedżerskie – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie platformy oraz uruchomienie e-usługi w postaci technologicznego i zdalnego dostępu do cyfrowych zasobów wiedzy oraz wirtualnego doradcy – szkolenia miekkie
 • zbudowanie portalu Onkologia-onlinepl nowej specjalistycznej e-usługi z dziedziny onkologii – warsztaty handlowe
 • stworzenie serwisu społeczności elektronicznej zawierającego gry umożliwiające ocenę kompetencji i planowanie dynamizacji dziecka – warsztaty z zarządzania projektem
 • zbudowanie strategii ekspansji eksportu firmy Gelg dla wyrobów i usług dotychczas oferowanych oraz nowych, nowoczesnych przedsięwzięć – szkolenia pracownicze
 • wzrost konkurencyjności INTERMET poprzez implementacja innowacyjności z zakresu wzornictwa przemysłowego – warsztaty firmowe
 • zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie modernizacyjnego systemu IT łączącego i usprawniającego procesy B2B – szkolenia HR
 • Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym – treningi ze stresu
 • B2B szansą na skok technologiczny Przedsiębiorstwa Handlowego „GALICJA” MTM ŚCIANEK SPÓŁKA JAWNA – warsztaty negocjacyjne
 • Badania nad usuwaniem materii organicznej z wody pitnej z wdrożeniem – szkolenia menedżerskie
 • Budowa bioelektrowni w miejscowości Uhnin (gm Dębowa Kłoda, woj lubelskie) – warsztaty pracownicze
 • Budowa nowego przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjną technologię konstrukcji form – warsztaty negocjacyjne
 • domowy dostęp do Internetu to start w przyszłość Gminy Żmigród – treningi HR
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I i II Priorytetu projektu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka w 2009 r – warsztaty sprzedażowe
 • E-korki z matematyki – warsztaty HR