Ćwiczenia kreatywne – tematy do zaliczenia


Informujemy że na studiach Andragogika i Gry Integracyjne dopuszczamy tu przedstawione publikacje do zaliczenia:

  • gra kreatywna : „Gniezno jako ośrodek europejskiej tożsamości kulturowej” i „Problematyka społeczna zawarta w listach św. Augustyna (Ep. 1-75)”
  • zabawa strategiczna : „Kobieta w islamie z punktu widzenia i ocen religii chrześcijańskiej” i „Drukarstwo na ziemiach polskich w XV wieku”
  • symulacja strategiczna : „Ujawnianie ukrytych emocji „mikroekspresji” przy użyciu technik wizyjnych” i Gry Symulacyjne i „Koncepcja miłości romantycznej na podstawie wybranych utworów literackich”
  • gra biznesowa : „Tożsamość narodowa młodzieży ukraińskiego pochodzenia w Polsce. Problematyka komunikacji kulturowej na portalach społecznościowych” oraz „Polska, a Bułgaria i Macedonia. Wizerunek Bułgarii i Macedonii w polskich mediach”
  • symulacja edukacyjna – „Postacie literackie w dwudziestoleciu międzywojennym i kobiety nowożytne i tradycjonalistki” oraz „Definicja śmierci w ujęciu różnych autorów”
  • zabawa biznesowa : „Teorie spiskowe próby wyjaśnienia historii” oraz „Portret współczesnej kobiety w miesięczniku „Twój Styl” – studium porównawcze na podstawie pierwszych egzemplarzy z lat 1994-2010”
  • gra lingwistyczna : „Motyw zbrodni w ocenianych utworach Fiodora Dostojewskiego” oraz „Słownictwo w wędkarstwie”
  • symulacja językowa : „Inkwizycja- historia, metody dzialania, ofiary” oraz „Spaghetti – western jako gatunek filmowy”
  • gra menedżerska : „Holokaust oczyma dziecka” i „Działnia perlokucyjne „Gazety Wyborczej” w roku 1989 i 2005 w tekstach komentujących kampanie wyborcze”