Wyjazdy integracyjne – wylosowani klienci

Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy w pas się kłaniając dziękujemy (a także wysyłamy wymienione niżej prezenty) za uwagę przeznaczoną na wypełnienie naszej ankiety, który opracowali nasi mentorzy Kamil Lęcznar, Doroteucz Fogel, Ernest Cygankiewicz i Leokadiusz Dąbkowski w badaniu online Tatrzańskie Muzyczne Zabawy Firmowe

  • Witold Janeczek, Notariusz, Kożuchów, wygrywa bilet na panel dyskusyjny „Rozwijanie kompetencji menedżerów poprzez coaching i delegowanie zadań” lub szkolenie team building a ponadto książkę „Bibliofilskie silva rerum”
  • Jonasz Karoń, Introligator poligraficzny, Wieniawa, przyznajemy darmowy wstęp na kurs „ Negocjacje handlowe i obrona marży ” lub kurs z pracy zespołowej a ponadto publikację „Die Faszination der slavischen Tradition”
  • patryk Kluczka, Kasjer walutowy, Piła, zdobywa wejściówkę na szkolenie „kierowanie podwykonawcami i zasobami ludzkimi w projektach” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie oraz wydawnictwo „Praca grupowa w edukacji wczesnoszkolnej. Problemy – badania – rozwiązania praktyczne”
  • Jan Łomnicki, Administrator systemów komputerowych, Czarnocin, zdobywa wejściówkę na szkolenie „Rola inżyniera w zarządzaniu kontraktem ” lub warsztat komunikacji i współpracy oraz książkę „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, Vol.28/4/2012”
  • Zenon Sojka, Archeolog, Kije, przyznajemy darmowy wstęp na moduł coachingowy „Komunikacja interpersonalna – zwiększanie własnej skuteczności i wpływanie na innych” lub warsztat z pracy zespołowej a ponadto publikację „Kształtowanie się ideologii ukraińskiego neopogaństwa na przykładzie poglądów Lwa Syłenki”
  • Mariusz Kruzel, Dziennikarz, Dorohusk, otrzymuje kupon na warsztat otwarty „pewność siebie i kontrola stresu w życiu zawodowym” lub szkolenie integracyjne i książkę „Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny”
  • Krystian Kozik, Zoopsycholog, Janów Lubelski, zdobywa wejściówkę na warsztat otwarty „ zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego – kierowanie buforami i dynamiką harmonogramów” lub spotkanie firmowe a ponadto książkę „Media publiczne”