Symulacje menedżerskie – wytyczne do zaliczenia


Zawiadamiamy że na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Umiejętnościowe zaleca się następujące książki do zaliczenia:

  • gra strategiczna : „Kobiety wampiryczne w literaturze pięknej okresu romantyzmu” oraz „Polsko-niemiecka problematyka na łamach „Polityki””
  • gra biznesowa – „Komunikacja interpersonalna w miejscu pracy założenie teoretyczne a praktyka społeczna” oraz „Wpływ zajęć fitness na zdrowie i samopoczucie w opinii obserwowanych grup kobiet w województwie lubelskim”
  • symulacja kreatywna – „Tabu krwi” i Symulacje oraz „Skuteczne techniki przekazywania w relacji klient – sprzedawca”
  • zabawa edukacyjna : „Obraz Matki w literaturze najnowszej” i „Mobing jako patologia interakcji międzyludzkich”
  • gra biznesowa : „Zróżnicowanie parowania na terenie Polski” i „Symbolika gestu w komunikacji wizualnej na studium przypadku kolekcji ikon z Muzeum Górków w Szamotułach”
  • zabawa komunikacyjna : „Znaczenie przyjaźni w powieściach Katarzyny Grocholi” i „Prasowa propaganda polityczna u schyłku PRL-u 1981-1989”
  • zabawa biznesowa : „Typy kobiet w angielskich powieściach gotyckich” oraz „Wpływ aktywności Słońca i parametrów orbity ziemskiej na klimat Ziemi”
  • zabawa menedżerska : „Poezja Polska i macedońska II połowy XX wieku” oraz „Gnieźnieńska prasa drukowana a kampanie wyborcze w 2006 r.”
  • zabawa edukacyjna – „Rola kultury w różnych aspektach integracji europejskiej na Bałkanach” oraz „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu”