Koresnpondencyjne treningi sprzedażowe

 • E-usługi na platformie pomocy psychologicznej dla młodzieży
 • Foresight technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020” Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
 • HURTOPONPL – zbudowanie modernizacyjnego systemu zmniejszającego koszty funkcjonowania firm, automatyzującego przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami branży oponiarskiej – szkolenia interpersonalne
 • Inicjowanie działalności nowoczesnej w ramach Jagiellońskiego Parku i Inkubatora technologii – szkolenia handlowe i praktyczne szkolenia z przywództwa
 • Instytut OZE gwarantem dynamizacji świadomości społeczeństwa w zakresie odnawialnych źródeł energii – szkolenia z przywództwa
 • Mieszane Szkolenia Dla Kierowników Regionalnych – treningi z obslugi klienta i wirtualne szkolenia interpersonalne
 • Interaktywna nauka jazdy przez internet
 • elektroniczna struktura wspomagajaca zarządzanie pracownikami w modelie telepracy – treningi pracownicze
 • Komponentowa koncepcja obliczeń konstrukcyjnych – szkolenia handlowe
 • Komputeryzacja i wyposażenie w sprzęt biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, osystemowanie komputerowe, szafy kartotekowe, pozyskanie i finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników IP i IW oraz opracowanie Lokalnego modelu Informatyc –
 • Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych – szkolenia ze stresu
 • Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogenereacji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty z konfliktów
 • Nowoczesne instalacje gazowe spełniające najnowsze wymagania krajów UE z uwzględnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG ONZ 115PKWiU343020-90 – warsztaty z delegowania
 • Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody” – szkolenia z przywództwa
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do systemowego układania opakowań na paletach
 • Piekniejepl, nowoczesne e-usługi na portalu fryzjersko – kosmetycznym – treningi z komunikacji
 • Poprawa efektywności badań sejsmicznych w poszukiwaniach i rozpoznawaniu złóż gazu w utworach formacji czerwonego spągowca – szkolenia negocjacyjne
 • Pozyskanie kapitału na wzmocnienie strategii działania ATON-HT poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji
 • Produkcji według własnych wzorów szansą na wejście na rynek międzynarodowy – treningi menedżerskie
 • – treningi z komunikacji
 • Rozpoczęcie importu przez Przedsiębiorstwo Mistero Milano
 • wzmocnienie strategii działania importu firmy Carsten – szkolenia negocjacyjne
 • unowocześnienie Dagmara Bis poprzez sporządzenie koncepcji ekspansji importu dla wytwarzanych produktów
 • wzmocnienie strategii działania działalności eksportowej przez udział w misji gospodarczej do USA – treningi ze stresu
 • unowocześnienie firmy Antoni Bolesta poprzez planowanie działań importowych
 • unowocześnienie firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – treningi z konfliktów
 • unowocześnienie firmy SN Supersnow poprzez sporządzenie strategii importowej
 • SerwisKarierypl – innowacyjnym narzędziem rynku pracy – szkolenia miekkie
 • Telekomputerowa struktura wymiany rejestrów i ochrony finansów
 • Trójmiejskie Fora Studenckie “ serwis społecznościowy dla studentów trójmiejskich szkół wyższych – szkolenia z kreatywności
 • Uruchomienie modernizacyjnej metodyki produkcji zestawów do obrazowania molekularnego – warsztaty HR
 • Uzyskanie ochrony patentowej w Europie na wynalazek nowego nanoproduktu w profilaktyce i medycynie ludzkiej i weterynaryjnej
 • Wdrozenie produkcji innowacyjnych słupów oswietleniowych przy wykorzystaniu innowacyjnej metodyki laserowej – szkolenia z asertywności
 • wsparcie ochrony własności intelektualnej Polski Wschodniej – szkolenia z zarządzania czasem
 • wsparcie zarządzania w 2010 r
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG w 2011 r – szkolenia pracownicze
 • Wzmocnienie przewag konkurencyjnych Nałęczów Zdrój sp z oo z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego i innowacyjnych technologii – szkolenia biznesowe
 • pozyskanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego B2B dla klientów firmy PPH LATEX Gerard Groehl wraz z otoczeniem systemowym
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia z kreatywności
 • WDRAŻANIE ELEKTRONICZNEGO procesU B2B – szkolenia biznesowe}