Scenki menedżerskie – kierunek prof. Grabarz


Gry biznesowe – wymagane tytuły na warsztaty:

 • Gry Dla Trenerów dla studiów podyplomowych
 • weryfikacja systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Symulacje menedżerskie , dr hab. F. Boncol
 • Badanie zarządzania beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów szkoleniowych
 • Materiały archeologiczne Nowej Huty, cz.1
 • Gry szkoleniowe , prof. dr hab. H. Bula
 • Ocena biznesowa doświadczeń oraz rezultatów zarządzania i związanych z realizacją projektów szkoleniowych PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off i spin
 • Ocena biznesowa skuteczności działań menedżerskich i finansowych informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Ojczyzna dzieła sztuki. Międzynarodowa ochrona integralnosci narodowej spuścizny kulturalnej
 • Sztuka Młodej Polski
 • Wzgórze Wawelskie – przewodnik szkoleniowy
 • Konkurs fizyczno-chemiczny
 • British Song Festival
 • Gdzie przykazań brak dziesięciu – Joe Alex (716)
 • Bez ostatniego rozdziału – Władysław Anders (1082)
 • Historia Rosji – Ludwik Bazylow (1446)
 • Terminator 2 – Dzień sądu – Randall Frakes (2167)
 • Strzała czasu – Martin Amis (2709)
 • Korona mieczy – Robert Jordan (3819)
 • Stało się jutro (tom 22) – Dariusz Filar (4542)
 • Szepczący w ciemności – Howard Phillips Lovecraft (5193)
 • Janik Srogi – Dariusz Żukowski (5682)
 • Pewnego dnia – Władysław Stanisław Reymont (6143)
 • Ściana strachu – Dean Koontz (7095)
 • Symulacje menedżerskie , dr hab. F. Bartosik