Ćwiczenia szkoleniowe – seminarium dr Wilk


Gry biznesowe – literatura pomocnicza na szkolenie:

 • Gry Dla Menedzerów
 • Alpinkaruv svet
 • Symulacje szkoleniowe , dr hab. E. Boncol
 • Człowiek – gospodarka – środowisko – przestrzeń
 • Gryfów Gryf Lubomierz
 • Symulacje menedżerskie , dr E. Bendkowski
 • Na szlaku Orlich Gniazd. Wyd. II
 • Ocena biznesowa szacunkowa (ex-ante) projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
 • Podróż do Hiszpanii
 • Puszcze, Bory i Lasy Polski
 • Weryfikacja wartości docelowych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w ramach komponentu regionalnego PO KL w kontekście prognozowanej sytuacji na rynku pracy
 • Wojewódzki Konkurs Literacki „Chcecie bajki … oto bajka”
 • A jednak w pamięci – Michał Kaziów (238)
 • Karol Wojtyła – opowieść o świętości – Jan A. Fręś (811)
 • Polska dzielnicowa i zjednoczona – Aleksander Gieysztor (1395)
 • Pożegnanie z bronią – Ernest Hemingway (2318)
 • Mapa świata dysku – Terry Pratchet (2785)
 • Smok odrodzony – Robert Jordan (3823)
 • Pan Samochodzik (Część 16 – testament rycerza Jędrzeja) – Zbigniew Nienacki (4250)
 • W blasku sławy – Gyurgy Sandor Gal (4891)
 • Kochanek wielkiej niedźwiedzicy – Sergiusz Piasecki (5356)
 • Pisarze świata – Słownik encyklopedyczny – *.* (6334)
 • Wszystko to czego nie wiem – Jerzy Ficowski (6744)
 • Gry menedżerskie , dr hab. B. Borszcz