Koresnpondencyjne szkolenia HR

 • ENKI – model raportowania zarządczego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w oparciu o rozwiązania Business Intelligence
 • FONline – mobilny serwis e-usług dla transportu i bazy noclegowej
 • popularyzacja wiedzy o ochronie własności intelektualnej wśród przedsiębiorców – szkolenia z konfliktów
 • innowacyjne prefabrykaty betonowe i żelbetowe do budowy ekologicznej infrastruktury podziemnej – treningi z kreatywności i elearningowe szkolenia biznesowe
 • – szkolenia HR
 • Konferencje Z Zarządzania Menedżerskiego Katowice – warsztaty z przywództwa i współfinansowane szkolenia negocjacyjne
 • Internet w domu szansą intensyfikacji społeczeństwa informacyjnego
 • elektroniczna platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w systemie telepracy – treningi z przywództwa
 • Kalkulator interakcji – nowe narzędzie na polskim rynku usług medycznych – warsztaty z konfliktów
 • Koncepcja projektowo – przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory –
 • Laboratorium Kosmetyczne AVA – Plan ekspansji importu – treningi z konfliktów
 • Nov@r Connect internetowa struktura wsółpracy z dostawcami i odbiorcami Novar Sp z oo
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi z komunikacji
 • Ochrona patentowa – sposób otrzymywania kompozytu poprzez łączenie polimerów termoplastycznych oraz słomy rzepakowej – szkolenia z obslugi klienta
 • OpenTravel – Otwieramy świat podróży: udostępniaj i poznawaj – warsztaty z komunikacji
 • Pakiet e-usług do badania użyteczności stron cyfrowych
 • Plan rozwoju importu PP-U-H Danuta Liberacka drogą do zwiększenia konkurencyjności firmy – treningi z kreatywności
 • – szkolenia z zarządzania projektem
 • Poszerzenie oferty Global Pollena SA o modernizacyjne produkty do płukania tkanin
 • Prace rozwojowe INTERMET, celem przyrostu konkurencyjności poprzez implementacja innowacji ekologicznej – szkolenia z kreatywności
 • Przeprowadzenie badań i wdrożenie do produkcji modernizacyjnej Kompaktowej Maszyny Rozdzielczej – warsztaty miekkie
 • Rozpoczęcie importu przez firmę AL-BIS AMAZUR
 • (na terenie: Wschodniej i Centralnej Europy) – szkolenia z konfliktów
 • wzmocnienie strategii działania importu usług wspierających handel uprawnieniami do emisji CO2 w BAC Sp z oo
 • unowocześnienie działalności eksportowej poprzez pozyskanie koncepcji dynamizacji importu – szkolenia ze stresu
 • skok technologiczny firmy 990 Public Relations poprzez import usług doradczych
 • unowocześnienie firmy SMAY Sp z oo przez uruchomienie systemu B2B – szkolenia menedżerskie
 • skok technologiczny firmy Studio Dźwięku Tomasz Czartoryski poprzez planowanie eksportu
 • SIEĆ INWESTORÓW PRYWATNYCH SATUS – szkolenia menedżerskie
 • Targi edukacyjne jako szansa na poprawę konkurencyjności firmy AIR Damian Derebecki
 • Uklad do formowania wloknin metoda elektroprzedzenia – szkolenia ze stresu
 • Uruchomienie portalu doradztwa konsumenckiego – treningi z konfliktów
 • Uzyskanie ochrony patentowej w Europie na wynalazek nowego sposobu uzyskiwania nanoproduktu użytecznego w profilaktyce i medycynie ludzkiej i weterynaryjnej
 • Wejście na nowe rynki zagraniczne i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej WEBXL – treningi z asertywności
 • Wielojęzyczny portal aukcyjny o zasięgu europejskim, ze wspólną jedną bazą ofert użytkowników dla wszystkich języków – szkolenia negocjacyjne
 • Wyposażenie Instytucji Posredniczącej i Instytucji Pośredniczących II stopnia w 2009 roku
 • Wypromowanie Wydawnictwa Harmonia na zagranicznych rynkach – szkolenia miekkie
 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Biozym na rynkach zagranicznych – treningi z konfliktów
 • Zaimplementowanie przyszlościowej platformy, do zarządzania Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego projektu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – treningi menedżerskie
 • Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą oświetlenia ulicznego opartej na lampach LED – opracowanie i uruchomienie rynkowe – treningi menedżerskie}