Zabawy Team Building – Ogólnopolski Kongres


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy w pas się kłaniając składają wyrazy wdzięczności w imieniu Rady Wyonawczej za włożony wysiłek na mecenat naukowy – podpisano: Jan Czyszek, Aureliusz Komik, Bartosz Janda i Michał Mączyński

 • adrogogika polonistyczna wobec dziedzictwa polsko-żydowskiego
 • Wrześniowy Kurs Dyrektorów branży nowych technologii Zabawy Team Building outdoor
 • Pomorskie siedziby ziemiańskie jako ośrodki kultury
 • Wpływ prawa europejskiego na polskie zamówienia publiczne
 • Społeczności lokalne w 25-leciu odrodzonej samorządności – perspektywa multifunkcyjna.
 • 84 Zjazd Naukowego światowego Towarzystwa Geologicznego
 • Czy zalegalizować? prawne a także etyczne obszary badawcze legalizacji narkotyków miękkich
 • Spotkanie integracyjne obecne problemy Automatyki Elektroenergetycznej, APAE, Szklarska Poręba, 2015
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Dydaktyczno-szkoleniowa konferencja: wysoce innowacyjne szanse w szkolnej profilaktyce. Ryzykowne zachowania seksualne. Internet. Hazard.
 • ICTECH. Informatyka na Śląsku- doświadczenia oraz wyzwania
 • Między Wersalem a Jałtą. Z dziejów polskiej polityki zagranicznej (1919-1945). Na marginesie publikacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej. organizacja, Polityka, Ministrowie. Warszawa 2014.
 • Oblicza alternatywnej religijności – Alternatywne wizje światów duchowych.Konceptualizacje dawne jak również współczesne
 • X Międzynarodowe Sympozjum „Genetyka Ilościowa Roślin Uprawnych”