Powiadomienie – zadania końcowe – Kurs Instruktorski

Informacja – zaliczenie – Szkolenie Trenerskie


Z dniem dzisiejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Akademia Wykładowców Zarządzania:

Celem trenera w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych zespołu jednej z niżej wymienionych organizacji NGO, a następnie przeprowadzenie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych problemów.

Obowiazkowym fragmentem zaliczenia niech będzie Kwestionariusz Potrzeb HR: Analiza Oczekiwań Rozwojowych – wybrane certyfikowane narzędzie badawczy.

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • etykieta w biznesie
 • Jak wyprowadzić firmę z kryzysu? opracowanie i wdrożenie strategii naprawczej
 • Zarządzanie: motywowanie podległego zespołu.
 • Komunikacja w zespole jako fundament udanej współpracy


  ZESTAWIENIE JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH MOŻLIWIE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • BIELAŃSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
 • POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
 • STOWARZYSZENIE NADZIEJA RODZINIE
 • NAMYSŁOWSKI KLUB SPORTOWY „START”
 • WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
 • FUNDACJA „CHAŁUBIŃSZCZAKÓW”
 • „FUNDACJA MIŁOŚCI” PRZY CENTRUM IM.JANA PAWŁA II W CHODZIEŻY
 • KOLEŻEŃSKI KLUB SPORTOWY „WARMIA” W OLSZTYNIE
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ IMBRAMOWIC „DŁUBNIA U ŹRÓDEŁ”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ODNOWY WSI BUKWICA „BUKWICA- DOLINA MIŁOŚCI”
 • STOWARZYSZENIE 16 WERSÓW
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH PROWADZONY PRZEZ ZG. SS BOROMEUSZEK
 • STOWARZYSZENIE KLUBU SPORTOWEGO GŁUCHÓW GÓRNY