Literatura dla abiturientów kursów – symulacje


Gry symulacyjne w naszym projekcie dla technologów będą wypracowane na następującym materiale uzupełniającym.
Bardzo prosimy abiturientów naszych szkoleń i gier menedżerskich dla kierowników produkcji o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej opracowań po kursie Gry .
Chcemy zauważyć w tym miejscu, iż niniejsza lista zawiera lektury wykraczające poza wąską wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji odnośnie scenariusza tworzonych przez Naszych Uczestników symulacji.

 • Wzmacnianie Postaw Biznesowych w Konkurencyjnej Jednostce Biznesowej, Jan Stefanowicz
 • Szkolenia Zawodowe, Anna Dudeń
 • BHP w samochodowym zapleczu technicznym
 • Kodeks Karny Przepisy wprowadzające
 • Informatyka i zarząd przedsi.
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Elektromagnetyczne procesy przejściowe w asynchronicznym napędzie elektr.
 • Komputerowe projektowanie układów cyfrowych w strukturach PLD /prot.nr 32-zamiany/ 264s 23cm
 • Fizyka dla kl.5 LO,Technikum i LZ
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ
 • Układy torowe stacji
 • Systemy cyfrowe automatyki przemysłowej
 • Elektroniczne maszyny cyfrowe
 • Pracownik socjalny w wydziale zatrudnienia
 • Procesy odnowy obiektów technicznych.Cele i zasady zarządzania
 • Szumy elementów i układów elektronicznych.
 • Maszyny elektryczne
 • Analiza tolerancji i niedokładności w budowie maszyn.
 • Rocznik statystyczny 1984r
 • ABC ochrony pracy.Co każdy pracownik wiedzieć powinien
 • Wytwarzanie energii cieplnej.Wiadomości podstawowe
 • Metodyka konstruowania sprzętu elektronicznego
 • Chemia nieorganiczna
 • Sprzęgła i hamulce
 • Kontrola w systemie zarządzania
 • Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubesp.społ.
 • Rozmówki węgierskie
 • Pojazdy włoskie
 • Visual, Basic do windows
 • Ekonomia
 • Quattro Pro wersja 4.0
 • MS-DOS 6.0
 • TIFF PCX PIC. Formaty plików graficznych 62 str. 20 cm
 • Chemia cementu 479 str.,24 cm
 • Spawalność i kruchość stali Wyd.III 366 str., 23 cm
 • Mikrosoft ACCESS dla Windows zasady użytkowania 134 str., 24 cm
 • Zbiór zadań z analizy matematycznej T.I 164 str., 20 cm
 • Lotus 1-2-3 dla początkujących w.3.0 134 str., 24 cm
 • English for Banking 132 str., 20 cm
 • Gry w kursach – podstawy teoretyczne
 • Zwięzła chemia nieorganiczna Wyd.III 497 str., 24 cm
 • Wprowadzenie do systemów operacyjnych Wyd I 249s 24cm
 • Excel 5 PL dla Windows Pierwsze kroki 308s 24cm
 • Zarządzanie Teoria i praktyka 609s 25cm
 • Excel 5 dla opornych c.d. druga część bestsellera Excel 5 dla opornych
 • Sterowanie systemami elektroenergetycznymi 171 str,24 cm
 • English Course. 1 Practice Book Prot.nr 135-zamiany 128s.24cm
 • Komentarz do prawa upadłościowego i prawa o postępowaniu układowym 360 str, 20 cm
 • Systemy i sieci SDH
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.II
 • Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie 166 str, 20 cm
 • Excel 7 PL dla Windows 95 310 str, 24 cm
 • Biologiczne oczyszczanie ścieków
 • Sieci neuronowe typu Hopfielda.Praktyka i przykłady zastosowań – Protokół nr 71 zamiany. 261s 24cm
 • Polski kodeks handlowy st.pr.01.01.99 369 str, 21 cm
 • Elementy bankowości 143 str, 24 cm
 • Zastosowania programu NAP2 do obliczaniaukładów elektrycznych USEp. 263s, 24 cm
 • Statystyka Elementy toria i zadania 385 str, 24 cm
 • Psychologia i życie
 • Elementy prawa ochrony środowiska Podręcznik 252s 24cm
 • Poznajemy Internet 292s 23cm
 • Analiza obiektowa i projektowanie – przykłady zastosowań 354 str, 24 cm
 • Fototermiczna konwersja energii słonecznej 377 str, 24 cm
 • Nowoczesne strategie marketingowe 300 str, 24 cm