Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr IJFU/54 3 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania dotacji z Bałtyckiego Trustu Spójności

Harmonogram debata podczas seminarium obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Audyt jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Rzeszowie
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej


 • Projekt będzie omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: polkowicki oraz bielski

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangdong Ronggang Perfect Hardware Plastics Co. Ltd., POLMOS ŁAŃCUT S.A., Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A. (d.Żarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Żarowie S.A.), „, PPHU A&K Chamerlińscy , NETIA S.A. , CERTIPOL , Eureka , IP SYSTEM CONTROL , Kromiss-bis , SIGIS Grzegorz Sikora, WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA, CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „JEDNOŚĆ”, Tomplast Tomasz Kokoszko, JAX-W.J.E Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.