Opracowania źródłowe dla słuchaczy zajęć – symulacje


Symulacje strategiczne w naszym programie dla inżynierów będą opierały się na poniższym materiale uzupełniającym.
Gorąco prosimy słuchaczy prowadzonych przez naszą organizację zajęć i gier decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeglądnięcie poniższych źródeł jako aneks do programu Symulacje Biznesowe.
Pragniemy dodać jednocześnie, że opublikowana lista zawiera tytuły wykraczające poza wąską wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie fabuły opracowaywanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.

 • Szkolenie Postaw Zespołowych w Rosnącej Instytucji, Norbert Turzeja
 • Szkolenia Menedżerskie, Karina Aldowska
 • Leksykon dla elektryków
 • Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków
 • Organizacja i administracja kolei
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Fluidyzacja i transport pneumatyczny materiałów sypkich
 • Pzegląd teoretyczne inżyniera chemika
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czI
 • Rocznik statystyczny 1976
 • Mała Encyklopedia Rachunkowości Wyd. IV zm. i rozsz.
 • Amatorskie anteny KF iUKF
 • Państwowy arbitraż gosp.
 • Stacje elektroenergetyczne
 • Fizyka dla inżynierów t.I – fizyka klasyczna
 • Prasy śrubowe
 • Chemia analityczna pierwiastków rzadkich
 • Tarcie,zużycie i smarowanie w obróbce plastycznej metali.
 • Ekonomia polityczna
 • Jak czytać bilans przedsiębiorstwa
 • Prawa dziecka
 • Leczymy się ziołami z działki
 • Zbiór zadań z olimpiad fizycznych
 • Rozwój gospodarczy a ochrona środowiska w krajach RWPG
 • Kwiaty w domu i przed domem
 • Spawacz. Środowisko pracy zdrowie i jego ochrona
 • English,Dictionary for speakers of Polish
 • Lotus 1-2-3 wersja 2.0 PPP
 • Kodeks handlowy komentarzem
 • Gospodarka skojarzona cieolno-elektryczna
 • Programowanie sieciowe w Clipperze 5.0 (1)
 • Wordperfect 5.1. Tabele,równania,grafika 75str.,20cm.
 • Paradox. 408str.,23cm.
 • Norton commander wiecznie młody 4.0 148str,23cm
 • Wnioskowanie statystyczne Wyd I 166s,24cm
 • Access for Windows Czy wiedziałeś że możesz Ponad 250 sposobów na lepsze bazy danych 170 str., 23 cm
 • Literatura współczesna Podręcznik dla klas maturalnych 383 str., 23 cm
 • Sekrety DOS-a 6.0 t 1 + dyskietka 274 str., 24 cm
 • MS Windows 3.1 PL 191 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Historia Polski do roku 1795 Wyd 5 poprawione 313s 24cm
 • Polska XX wieku. wyd 5 /prot.nr 38-zamiany/ 251s 20cm
 • Filozofia -przewodnik dla początkujących 274 str., 20 cm
 • Międzynarodowe rozliczenia bankowe 118s 20cm
 • Norton Commander 5.0 nowe oblicze edycjapolska 269 str., 23 cm
 • Negocjacje w biznesie 243str,20 cm
 • Regulacja adaptacyjna 316 str.24 cm
 • Ilustrowane dzieje Polski Historia Polski od pradziejów ziem słowiańskich po czasy współczesne 131 str,30 cm
 • Zarządzanie Teoria praktyka Wyd.III 721 str, 24 cm
 • Zbiór zadań z rysunku technicznego dla mechaników wyd I
 • Rozpylanie cieczy w urządzeniach energe-tycznych
 • Leksykon elektroenergetyka przemysłowegoWyd.IV 458 str, 20 cm
 • Hydrostatyczny napęd maszyn
 • Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice 499 str, 24 cm
 • Fizjologia organizmów z elementami anatomii człowieka 389 str, 24 cm
 • Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów 220 str, 24 cm
 • Instalacje sanitarne cz.2 285 str, 20 cm
 • Elementy przemian energetycznych 209 str, 24 cm
 • Corel DRAW 9 PL 323 str, 24 cm
 • Pzegląd chemii organicznej 453s 24cm
 • Polityka ekonomiczna 340 str, 24 cm
 • Przewodnik wędkarski 208 str, 30 cm
 • Podstawy skrawania materiałów metalowych 381 str, 24 cm
 • Praktyka bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji metalowych wyd.1 207s 24cm