Ćwiczenia komunikacyjne – fundamenty teoretyczne do zaliczenia


Ogłaszamy że na studiach Organizacja Szkoleń i Symulacje Integracyjne zezwala się na poniższe opracowania do egzaminu:

  • symulacja strategiczna – „Masakra turecka na Ormianach wydarzenia z 1915 roku w powieści Czterdzieści dni Musa Dah Franza Werfela” oraz „Emancypacja kobiet w prasie poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku”
  • zabawa menedżerska – „Bioklimat Suwałk” oraz „Małzeństwo prawosławne i katolickie – porównanie kultur Wschodu i Zachodu”
  • symulacja kreatywna : „Status osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie społeczno-prawnym” i Symulacje i „Kult świetego Jana Nepomucena w Polsce w Wielkopolsce”
  • gra menedżerska : „Ekumeniczny wymiar pontyfikatu Jana Pawła II. Pielgrzymki Jana Pawła II na Bałkany” i „Mowa ciała jako narzędzie we współczesnej komunikacji perswazyjnej”
  • zabawa menedżerska – „Rosja w świetle polskiej publicystyki prasowej przełomu XX i XXI wieku” oraz „Zróżnicowanie opinii dotyczącej rekreacji ruchowej wśród studentów pierwszych uczelni w Lublinie”
  • gra biznesowa – „Wybrane kampanie prezydenckie w „Gazecie Wyborczej”” oraz „Kultura Romów (Cyganów). Obyczaje i tradycja”
  • symulacja lingwistyczna : „Wizerunek męskiego wampira w twórczości Anne Rice i Lynsay Sards” oraz „Kiedy człowiek przestaje być człowiekiem na podstawie Miasta ślepców Jose Saramago”
  • symulacja biznesowa – „Sport w mediach. Upowszechnianie ideałów czy zaprzeczenie wartościom?” oraz „Struktura społeczna osób zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Puławach”
  • zabawa zespołowa : „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera” oraz „Częstość i długotrałość występowania wybranych zjawisk atmosferycznych w Sandomierzu w latach 1991-2010”