Ćwiczenie metodyczne – dla coachów – przedmiot międzykulturowość


SYMULACJA NR 1: opracować moduł edukacyjny dot. ról zespołowych i pracy zespołowej na bazie oglądania odpowiednich momentów z wybranego z poniższych filmów:

 • Ostatni (przypuszczalnie) wyczyn Gangu Olsena; Erik Balling
 • Lekcje pana Kuki; Dariusz Gajewski, Lejdis; Tomasz Konecki
 • Gomorra; Matteo Garrone
 • Mexican; Gore Verbinski, Mistery; Rob Reiner
 • Element zbrodni; Lars von Trier
 • Million Dollar Hotel; Wim Wenders, Personel ; Krzysztof Kieślowski
 • Plac Zbawiciela; Krzysztof Krauze, Prawdziwy romans; Tony Scott
 • American Beauty; Sam Mendes
 • Arachnofobia; Frank Marshall, Uciekająca panna młoda; Garry Marshall
 • I stanie się koniec; Peter Hyams
 • Człowiek doskonały; Jørgen Leth

  SYMULACJA NR 3: opracować muzyczną grę integracyjną na fundamencie tekstu do wybranego z następujących utworów muzycznych:

 • Budka Suflera, Cień wielkiej góry, Dead Kennedys, Fresh Fruit For Rotting Vegetables
 • Green Day, Dookie, One Million Bulgarians, Czerwone krzaki, Young Gods, The, TV Sky
 • Temple Of The Dog, Temple Of The Dog, AC/DC, Highway To Hell, Sting, …Nothing Like The Sun
 • U2, The Joshua Tree

  ĆWICZENIE NR 3: – Umiejętność intuicyjnego wyrażania profesjonalnych treści. Stworzyć komunikatywną dla statystycznego polaka instrukcję stosowania dowolnej zznajdujących się na naszej liście suplementów:

 • 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe – tramadol – postacie do podawania doustnego – stałe postacie farmaceutyczne
 • 149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe – morfina do podawania doustnego – postacie o przedłużonym uwalnianiu
 • 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego – produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej – stałe postacie postacie farmaceutyczne
 • 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – lewetiracetam – stałe postace farmaceutyczne
 • 178.5, Leki przeciwpsychotyczne – rysperydon do stosowania doustnego
 • 46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową – inhibitory reduktazy HMG-CoA
 • 46.0, Leki wpływajace na gospodarkę lipidową – inhibitory reduktazy HMG-CoA