Zwycieskie kursy dla sprzedawców

 • cyfrowy Rynek Usług – implementacja innowacyjnej platformy kojarzenia partnerów handlowych
 • Foresight technologii odlewniczych w kontekście Energii do 2030 r
 • Glossa Network – system B2B wymiany informacji o kursach językowych – szkolenia z zarządzania projektem
 • nowoczesne oprojektowanie dla sektora usług finansowych i CFM – badania, wzmocnienie strategii działania i uruchomienie – szkolenia z zarządzania czasem i otwarte szkolenia z kreatywności
 • modernizacyjne układy wydechowe do samochodów osobowych – badania i wdrożenie – warsztaty z obslugi klienta
 • Szkolenia Dla Menedżerów – szkolenia negocjacyjne i otwarte szkolenia biznesowe
 • Internet na etapie „ostatniej mili” w obszarach wiejskich i podmiejskich
 • zdalna struktura promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – szkolenia pracownicze
 • Kalendarz mobilny – narzędzie rezerwacji on-line terminów realizacji zleceń dla usługodawców i ich klientów – warsztaty zamkniete
 • Konfigurator iHome –
 • Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu – szkolenia z komunikacji
 • Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I)
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty z obslugi klienta
 • Nowoczesne centrum kształcenia językowego – szkolenia z przywództwa
 • Otwarta platforma do integracji i inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem fizycznym i technicznym obiektów PISM – badania i wdrożenie produktu – warsztaty interpersonalne
 • Pakiet usług zdalnego, technicznego i biznesowego, modelowania oraz ewaluacji komórkowych sieci 4G: WiMAX i LTE
 • Pierwszy w Europie polski autobus elektryczny firmy Solaris – treningi z przywództwa
 • Pomaderia – społecznościowy portal e-usług kosmetologicznych – warsztaty HR
 • Potencjalny antybiotyk oraz metoda otrzymywania nowych związków bakteriobójczych
 • Prace B+R szansą przyrostu konkurencyjności i innowacyjności spółki Fama – szkolenia z kreatywności
 • Przeprowadzenie badań nad nowym produktem – wielomodułowym terminalem radiokomunikacyjnym GSM-R/GSM/VHF – warsztaty z przywództwa
 • Rozpoczęcie importu przez Przedsiębiorstwo Mistero Milano
 • rozwój importu ASCO sp z oo dzięki przygotowaniu i realizacji planu dynamizacji importu – szkolenia z zarządzania projektem
 • wzmocnienie strategii działania importu usług wspierających handel uprawnieniami do emisji CO2 w BAC Sp z oo
 • unowocześnienie działalności eksportowej przez udział w misji gospodarczej do USA – treningi firmowe
 • rozwój firmy INPOL-KRAK Sp z o o poprzez ekspansję na rynki europejskie
 • skok technologiczny firmy SERPOL COSMETICS poprzez import produktów w kierunku rynków UE – szkolenia z przywództwa
 • rozwój mikroprzedsiębiorstwa z położeniem nacisku na stowrzenie i wypromowanie portalu społeczno – informacyjnego, umożliwiającego użytkownikom tworzenie wątków wraz z opcją dyskusji
 • SMS – informatyczny model Monitoringu rozproszonej geograficznie Sprzedaży detalicznej – treningi pracownicze
 • SYMULTANA – inwestowanie w innowacje
 • Udział w targach Tirana International Autumn Fair Albania/Tirana 25-30112010 – warsztaty z zarządzania projektem
 • Uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcji lekkich samolotów dyspozycyjnych własnej konstrukcji – szkolenia z zarządzania czasem
 • Uzyskanie zgłoszenia patentowego za granicą na wynalazek „Sposób wykonania elektrochemicznego konwertera energii i elektrochemiczny konwerter energii” opracowany w Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie i zgłoszony w Urzędzie Paten
 • WIDOK – Własność Intelektualna: Doceniam – Ochraniam – Korzystam – treningi menedżerskie
 • wsparcie na uzyskanie patentu europejskiego na palety plastikowe P19 – szkolenia z zarządzania projektem
 • wzmocnienie procesów zarządzania Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Instytucji Wdrażających (Polskiej Agencji dynamizacji Przedsiębiorczości oraz Władzy Wdrażającej programy Europejskie) – poprzez finansowanie kosztó
 • Wyposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników na potrzeby IP II dla działań 45 i 622 PO IG w Ministerstwie Gospodarki – warsztaty z przywództwa
 • Zasystemowanie oraz uruchomienie nowoczesnego procesu sterowania elektrohydraulicznego zmechanizowaną obudową ścianową – szkolenia negocjacyjne
 • pozyskanie i wdrożenie dodatkowych modułów nowoczesnego procesu do obsługi rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych EWI
 • zakup i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia ze stresu
 • pozyskanie specjalistycznych urządzeń przeznaczonych do praktycznej oceny parametrów optycznych szkła, przeznaczonego do wysokowydajnych obiektów szklarniowych – warsztaty sprzedażowe}