Szkolenia integracyjne – Warszawski Warsztat


Partnerom i kooperantom, których nazwy poniżej, z ukłonami składają wyrazy wdzięczności ze strony Rady Pogramowej za zaangażowanie na mecenat merytoryczny – podpisano: Barnaba Rubinowicz, Olgiert Gogół, Eustachy Janowski i Józef Grabe

 • Współczesne możliwości i zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Toruński Panel Specjalistów branży nowych technologii Wyjazdy Integracyjne
 • IX Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie menedżerskie team building ,, Ruch turystyczny. Trendy-Obszary-Organizacja”
 • Polityka zagraniczna Rosji pod rządami Władimira Putina – jej cele a także skutki dla stosunków międzynarodowych
 • Ekonomia inspirowana miłością
 • II Konferencja Sprawozdawcza Zespołu A.2. Instytutu Archeologii a także Etnologii PAN – Wczesne etapy cywilizacji człowieka na Niżu Europejskim pt. „Badania nad epoką kamienia na Niżu Polskim” 18-20 .06.2015 Igołomia
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie menedżerskie team building Joga w kontekstach kulturowych
 • Międzyuczelniana konferencja na temat wspólnych kierunków badań i możliwości współpracy
 • Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna.
 • Sympozjum Naukowe. polskiego Towarzystwa Toksykologicznego a także Studenckich Kół Naukowych „Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii”
 • XVII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna „Pierwiastki chemiczne a jakość życia”
 • Skąd ciało wiedziało? Ucieleśnienie w naukach kognitywnych i społecznych
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna multifunkcyjna Szkolenie menedżerskie team building Studencko – Doktorancka „Człowiek a przestrzeń. Świat i jego kreacje”.
 • I Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wrocławska Jesień Laryngologiczna